Những loại thuế phải đóng khi bán nhà đất và thủ tục các bước đóng thuế

14/11/2019 | 1031 |
0 Đánh giá

Những loại thuế phải đóng khi bán nhà đất và thủ tục các bước đóng thuế mới nhất năm 2019

Khi giao dịch nhà đất các bên mua và bán phải có nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. Dưới đây là 3 loại thuế mà bên mua và bán nhà đất phải đóng cho nhà nước mà bannhaquan7.top tổng hợp cho các bạn để biết khi giao dịch :

1 .Thuế thu nhập cá nhân : Thường thì người bán phai đóng thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước do bán tài sản của mình , tuy nhiên tùy theo thỏa thuận giữa 2 bên bán và mua thì lại thuế này sẽ do bên mua hoặc bán chịu. Theo điều 17 thông tư 92 /2015-TT/BTC khi chuyển nhượng mua bán nhà đất thì thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau : 

Thuế thu nhập các nhân phải nộp bằng = 2% x giá trị chuyển nhượng  

- Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân : 

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu do nhà nước ban hành
 • Bản chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm bản chụp đó.
 • Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất
 • Các giấy tờ chứng minh các đối tượng được miễn thuế đối với trường hợp được miễn thuế theo quy định.

- Nơi nộp hồ sơ khai thuế :  Nộp tại bộ phận liên thông 1 cửa hoặc chi cục thuế nơi có nhà đất chuyển nhượng, văn phòng đăng ký đất đai nơi có nhà đất chuyển nhượng 

- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế : 

 •  Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.
 • Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.
 • Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.

- Thời hạn nộp thuế : 

 • Thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.
 •  Khi nộp hồ sơ khai thuế thì cơ quan thuế sẽ tính và đưa thông báo số thuế phải nộp.

 

2 .Lệ phí trước bạ : Theo quy định thì người mua phải nộp phí trước bạ trong thời hạn 30 ngày 

Mức lệ phí trước bạ :

- Với đất : 0.5% x diện tích x giá 1m2 tại bảng giá đất

- Với nhà ở : 0.5% x ( diện tích x giá 1m2 x ( tỷ lệ % chất lượng còn lại ) trước bạ.

Trong đó:

- Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

- Giá 01 m2 nhà là giá thực tế xây dựng “mới” 01 m2 sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do UBND cấp tỉnh ban hành;

- Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

Tuy pháp luật quy định khá phức tạp về cách tính lệ phí trước bạ nhưng người dân chỉ cần nộp theo Thông báo của cơ quan Nhà nước.

- Hồ sơ khai lệ phí trước bạ : 

 • Bản chính tờ khai trước bạ theo mẫu
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có), trừ trường hợp nộp bản chính.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật. 
 • Bản sao hợp đồng chuyển nhượng.

- Nơi nộp hồ sơ : Nộp tại cơ quan tiếp nhận giải quyết hồ sơ và thủ tục pháp lý 

- Thời hạn nộp lệ phí : Thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của Cơ quan Thuế

Xem thêm : bán nhà quận 7 dưới 6 tỷ

3 .Phí thẩm định hồ sơ 

 

Theo điểm i khoản 1 Điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận được quy định như sau:

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với các đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định, nhằm bù đắp chi phí thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất như: Điều kiện về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện về sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

- Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ áp dụng đối với trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Mức thu do HĐND từng tỉnh thành quy định.


Tin tức liên quan

Bình luận